Biuro Rachunkowe VENA Jadwiga Galicka

Wyprowadzanie zaległości


Dzięki usłudze wyprowadzania zaległości (w podatkach, ewidencjach, księgach, deklaracjach i rozliczeniach z ZUS, itp.) chcemy uwolnić Państwa od niebezpieczeństwa ewentualnych sankcji w razie kontroli z Urzędu Skarbowego, ZUS-u oraz stresu i kłopotów z tym związanych. Usługa ta skierowana jest również do firm, które pomimo obowiązku nie prowadziły księgowości w ogóle.


W ramach tej usługi oferujemy:

  • Oszacowanie zakresu prac
  • Wykonanie harmonogramu działań
  • Uzgodnienie z organami skarbowymi i instytucjami państwowymi terminu uzupełnienia zaległości
  • Wykonanie zaległych księgowań
  • Sporządzenie zaległych deklaracji i sprawozdań
  • Przekazanie wskazanej jednostce zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej