Biuro Rachunkowe VENA Jadwiga Galicka

Dotacje z UE i UP


Dotacja z funduszy strukturalnych UE jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej. Dotacje unijne przyznawane są przez powołane w tym celu instytucje publiczne wdrażające programy pomocowe. Jednym z celów działalności Biura Rachunkowego "VENA" jest pomoc KLIENTOM poprzez przygotowanie profesjonalnego wniosku o dotacje. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, bardzo dokładnie i z należytą starannością. Pisząc wniosek uwzględniamy wymogi formalne obowiązujące w urzędzie pracy, w którym KLIENT będzie starał się o dotację.
Zajmujemy się pisaniem wniosków:

  • o staż
  • o prace interwencyjne
  • o doposażenie stanowiska pracy
  • o założenie spółdzielni socjalnej
  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej