Biuro Rachunkowe VENA Jadwiga Galicka

Ryczałt ewidencjonowany

  • Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • Zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
  • Wyliczenie zobowiązania podatkowego
  • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • Sporządzenie zeznania rocznego
  • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS
  • Archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy