Biuro Rachunkowe VENA Jadwiga Galicka

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • Księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
  • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych
  • Sporządzenie zeznania rocznego
  • Przygotowywanie bilansów
  • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS
  • Archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy