Biuro Rachunkowe VENA Jadwiga Galicka

Księgi handlowe

 • Tworzenie planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy. Wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy. Istnieje również możliwość dostosowania planu kont do celów kontrolingowych. Analizując działalność firmy proponujemy jak najlepsze warianty rozwiązań, usprawniające procesy informacyjne i decyzyjne
 • Tworzenie polityki rachunkowości
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Dekretacja dokumentów
 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych
 • Sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS
 • Archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy