Biuro Rachunkowe VENA Jadwiga Galicka

Kadry i płace

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy w tym: min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • Sporządzenie listy płac
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
 • Przygotowywanie umów zleceń / o dzieło
 • Sporządzenie listy płac umów-zleceń / o dzieło
 • Sporządzenie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
 • Przygotowywanie raportów RMUA
 • Wszelkie dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnego podpisu elektronicznego
 • Listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy
 • Akta pracownicze przechowujemy w siedzibie firmy